Skip to main content

Integritetspolicy, cookies och GDPR

Vem är personuppgiftsansvarig?

Bodbörsen AB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas.

I denna integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss, du ska känna dig trygg om du lämnar eventuella uppgifter till oss. Vår integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.  Den senaste versionen finns alltid här. Senaste uppdatering är 2023-10-09. Det är viktigt för oss att vara så tydliga som möjligt om hur dina personuppgifter behandlas. Om du har frågor efter att ha läst denna policy är du välkommen att kontakta oss på info@bodborsen.se

Marknadsföring

För att låta våra kunder och besökare ta del av nyheter och eventuella erbjudanden använder vi oss av olika typer av marknadsföring. För att kunna skicka marknadsföring, till exempel nyhetsbrev, behöver vi behandla dina personuppgifter.

Vi skickar inga nyhetsbrev automatiskt. En besökare måste först registrera sig och därmed ge tillåtelse att vi behandlar personuppgifter, för att få utskick. Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt medgivande från att ta emot marknadsföring från oss och detta går att göra direkt i våra utskick genom en avregistreringslänk. Det går också bra att kontakta oss via mail.

Detta avser direktmarknadsföring via e-post eller andra digitala kanaler, så som nyhetsbrev eller marknadsföring i sociala medier. Personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, kontaktuppgifter, kön, ålder och bostadsort.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att skicka marknadsföring om Bodbörsen AB och våra tjänster.

Lagringstid

Dina uppgifter lagras tills du drar tillbaka ditt medgivande för marknadsföring, till exempel avregistrerar din prenumeration på nyhetsbrev eller slutar att följa oss på sociala medier.

Utveckling och förbättring av vår verksamhet

Vi kan komma att använda personuppgifter för att får fram statistik och underlag för hur vi kan utveckla vår verksamhet. Syftet är att förbättra verksamheten och besökarens upplevelser på webbplatsen. Personuppgifter som kan komma att behandlas är ålder, bostadsort och teknisk data såsom vilket enhet en besökare använder och hur hen interagerat med oss.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.

Säkerhetsarbete

Vi arbetar aktivt med säkerheten på vår webbplats för att besökare och kunder ska känna sig trygga. Personuppgifter kan komma att hanteras för detta ändamål, bland annat för att kunna skydda och förbättra webbplatsen mot intrång.

Personuppgifter som kan komma att behandlas är inloggningsförsök, teknisk data kring vilken enhet en besökare använder, inställningar i webbläsare, IP-adress, operativsystem, plats och tidszon.

Laglig grund

Vårt och våra besökares berättigade intresse att ha ett aktivt säkerhetsarbete för att förhindra missbruk, samt förebygga och förhindra brott.

Lagringstid

Dessa uppgifter lagras så länge de är relevanta för syftet. Vid misstanke om brott, missbruk av tjänst eller aktiv brottslighet sparas uppgifterna så länge det är nödvändigt för att kunna utreda och försvara våra rättsliga anspråk.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina kontaktuppgifter delas inte med tredje part, så länge det inte finns ett lagligt skäl till detta. Ett undantag där personuppgifter kan komma att behandlas av tredje part är när andra företag eller konsulter anlitas för att hantera IT-system, utveckling av webbplatsen, marknadsföring och sociala medier. Dina uppgifter kan också vid behov komma att delas internt inom Bodbörsen AB’s verksamhet.

För externa företag och leverantörer som anlitas finns förhållningsregler om hur personuppgifter får hanteras.

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter. Här kan du läsa om vilka dina rättigheter är och hur du utövar dessa.

Rätt till tillgång

Bodbörsen AB strävar efter att vara transparenta om hur personuppgifter behandlas och lagras. Du har rätt till att få insyn i hur dina personuppgifter behandlas och kan begära att få tillgång till dessa.

För att säkerställa att uppgifter lämnas ut till rätt person kan det hända att vi efterfrågar ytterligare uppgifter när vi erhåller en begäran om tillgång.

Rätt till rättelse

Om vi har felaktiga uppgifter eller saknar dina senaste uppgifter kan du begära att detta korrigeras.

Rätt till radering och begränsning

Du har när som helst rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Du har även rätt att begära att hanteringen av dem begränsas om du anser att behandlingen strider mot gällande lagstiftning.

Rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring)

Du har rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter, även om behandlingen baseras på våra berättigade intressen. Om du invänder mot direktmarknadsföring får inte dina personuppgifter användas för detta ändamål. Vid invändningar stoppas alla utskick från oss.

Utöva rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig på bästa sätt. Du når oss lättast på info@bodborsen.se

Cookies

Denna sida använder kakor/cookies. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. En kaka är en textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren.

Det finns två typer av kakor:

  • En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

På vår webbplats används båda typerna av kakor. När du besöker vår webbplats skickas en sessionskaka mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering. Kakan försvinner när du avslutat besöket.

Googles kakor

Denna sida använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies, informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till- och lagras av Google på servrar. Denna information används i syfte att presentera besöksstatistik, statistik över det mest lästa innehållet med mera. Denna information använder vi för att utveckla och förbättra innehåll, navigering och struktur på sidan. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Din webbläsares inställningar

Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder kakor kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Då kommer inga kakor att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en kaka på din dator.

Vid ytterligare oklarheter eller frågor kring GDPR och dina rättigheter kan du läsa mer om kakor och lagen om elektronisk kommunikation på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.